الکترونیک

الکترونیک

مقدمه و معرفی علم الکترونیک الکترونیک چیست؟ علمی که به صفحات و مدارات الکترونیک می پردازد – قطعات الکترونیکی هم قطعاتی هستند که هر کدام برای تنظیم نوعی جریان به کار می روند ، در کل : الکترونیک علم جریانات است در سطح بالا تر آن یعنی الکتریک که می شود علم جریانات با ولتاژ […]

ادامه مطلب